The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their (way) to school. Suddenly the boy (says) to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl (wants) to go (into) the forest too. So (they put) their books on the grass and go (into) the forest. (They) see a (squirrel). The boy (says):

«Little (squirrel), come and play (with us)”.

«I have no time”, says the (squirrel). “I (must get nuts). I must get ready for the (winter). I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy (says):

“Little bee, come and play (with us”).

“I have no time”, (says) the bee. “I must make (honey). I cannot play with you.”

The (dove says): “ I cannot play with you. I have no time. I (must) make a nest for my babies.”

(Nobody) wants to play with the children.

So (they) go to the (river). They (say) to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I (cannot) play with you. I work all day. I give water to the (fields). I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee, to the (dove) and to girls and boys like you. Go (away.) You go to school.”

The children go to school. On the (way) home, they go into the forest (again.)

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.

Way – ճանապարհ

say – ասել

into – մեջ

put – դնել

They – նրանք

squirrel – սկյուռիկ

with us – մեր հետ

winter – ձմեռ

dove – աղավնի

must – պետք է

honey – մեղր

Nobody – ողվոք

river – գետ

cannot – չեմկարող

field – դաշտ

go away – գնա, հեռացիր

again – նորից

 

Make up sentences of the mixed words.

  1. school/ on /forest /a/their /way/ to /there is.

There is a forest on their way to school.

2. to /school /go /the/ children.

Children go to the school.

3. go/ the /again/ home/ they/ on /into /the /forest/ way.

On the way home they go into the forest again.

4. a /for/make/ I/ nest/ must/ my/ babies.

I must make a nest for my babies.

Համո Սահյան «Մշուշների շղարշի տակ…», առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

Խաշամ – Աշնանը ծառերից թափված տերևներ

Փեշ – Զգեստի քղանցք

որոտալ – Որոտի ձայն հանել

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մշուշ – Մառախուղ

Շղարշ – Քող

Քամի – Հողմ

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,

Մոխրագույն, կարմիր, դեղին, նարնջագույն, ոսկեգույն։

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում

խշխշոց, քամու ձայն

Անտարկտիդա

Լրացնել բաց թողած բառերը

Մեծությամբ 5-րդն է: Գրեթե ամբողջությամբ սառցապատ է: Այստեղ պետություններ չկան: Ամենացուրտ և քամոտ մայրցամաքն է: Հարավային Անտարկտիդայում է, իսկ հյուսիսայինը՝ Արկտիկայում: Դրանք երկրագնդի հակադիր կողմերում են:

Ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, Հնդկական  օվկիանոսի և Հնդկական  օվկիանոսի ջրերով, որոնք մշտապես ծածկված են լողացող սառցալեռներով (այսբերգներով):
Անտարկտիդան ծածկված է 3 կմ հաստությամբ սառույցով։ Այստեղ բուսականություն չկա, դրա համար էլ Անտարկտիդայում բնակվող կենդանիները սնվում են ծովային բույսերով և կենդանիներով։

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

2. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Ответьте на вопросы:

  1. Почему принц так сильно расстроился, когда увидел перед собой прекрасный сад с розами?

Потому что его красавица сказала что она такая одна во всей вселенной.

  1. Что олицетворяет в сказке роза?

Роза олицетворяет капризную красавицу.

  1. Что значит приручить кого-то?

Приручить означает создать узы.

  1. Чему научил Лис принца?

Лис объяснил малеенкого принцучто такое приручитьи как это зделать.

  1. Как приручал маленький принц Лиса?

Постепенно садился всё ближе и ближе к Лису.

  1. Почему роза принца была дороже всех прекрасных роз, которые жили на этой планете?

Потому что это была его родная роза.

  1. Какой секрет открыл Лис принцу?

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

  1. Каков основной смысл этих двух глав?

Основной смысл двух глав заключается в важности создания уз между людми.

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և քաղաքները

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ինչո՞ւ է մեր հանրապետության տարածքը բաժանվել մարզերի: Ովքե՞ր են զբաղվում քաղաքների և գյուղերի տարբեր խնդիրների լուծմամբ:

Որպեսզի մարդիք իրենց հուզող հարցերի համար երկար ճանապարհ չգան հասնեն Երևան, Հայաստանի Հանրպետության տարածքը բաժանված է մարզերի։

Մարզերի խնդիրներով զբաղվում են մարզպետերը, քաղաքների և գյուղերի հարցերով զբաղվում են քաղաքապետերը և գյուղապետերը։

2․Կազմիր քո բնակավայրին մոտ գտնվող քաղաքների և գյուղերի ցուցակը:

Երևանին մոտ գյուղերից են ՝ Պռոշյան, Զովունի, Պտղնի, Առինջ, Բարձրաշեն, Այնթապ։

Երևանին մոտ քաղաքներից են՝ Աբովյան, Աշտարակ, Գառնի, Մասիս ևայլն։